Tìm kiếm sẵn có và đặt chỗ ngay bây giờ

Tourist Complex Troyanda Zakarpattya

Tìm những nơi tốt nhất để ở

Nhất Irshava
Tài sản tốt nhất trong Irshava
Tài sản rẻ nhất trong Irshava

Nhất Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Nhà nghỉ và nhà nghỉ ba lô trong Irshava, Ukraine
Tourist Complex Troyanda Zakarpattya

Pension

TC "Troyanda Zakarpattya" (Rose of Transcarpathia) is situated in a very center of Transcarpathia - Irshava region, Zagatye village, far away from noysy roads and industrial centers.