Tìm kiếm phòng trống và đặt ngay bây giờ

Tiu Frontpage Hostel

Tìm kiếm địa điểm lân cận

Tài sản phổ biến nhất trong Odesa
Tài sản tốt nhất trong Odesa
Tài sản rẻ nhất trong Odesa

Tài sản phổ biến nhất trong Ukraine
Tài sản tốt nhất trong Ukraine
Tài sản rẻ nhất trong Ukraine

Khách sạn cho các chuyến đi đường bộ
Tiu Frontpage Hostel

Nhà trọ

Top Rated Backpacker & Traveller hostel located in the heart of the Historic district. Safe and Secure. Fast WiFi, Free Lockers, Linen, Coffee/Tea. 3 showers and 3 WCs. Hot Water. English Speaking: No Crowding, No Hidden Charges, No Gimmicks.